Младежки инициативи - Неформални обучения на тема ,,На 18‘‘

11.11.2022

Дали съм готов за новите ми начинания в живота…🤔
Какво да очаквам и дали ще се справя …🤔
Къде ще уча…🤔
А как ще съчетавам работа и училище…🤔👨‍🌾👩‍💼
Какви ще са новите ми приятели…🤔
За важността от правилно взетите решение за бъдещето, подходи и как да сме смели в избора си…
По тези и други въпроси събеседвахме с Джани Салиев и младежи в неформално обучение ,,На 18‘‘.за да споделим личния опит и страховете,които изпитва всеки младеж на прага на пълнолетието си.👩‍🎓🧑‍🎓
✅Младежката инициатива се реализира в рамките на проект BGLD-1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Exif_JPEG_420