Младежки обмен- град Пловдив

13.09.2022

В периода 8 и 12 септември, младежки работник от екипа на Младежки център – Добрич и петима доброволци, заедно с колеги и младежи от младежките центрове – във Враца, Пловдив и Стара Загора, представители от София и Осло, изпробваха успешно разработената методология от @Националната мрежа на младежките центрове в България- наръчника 😍 “Младите въздействат” ♥️ в международна среда с участници от Норвегия.

Международният младежки обмен беше организиран от екипа на Младежки център – Пловдив и проведен в град Пловдив.