Младежкото участие и младите хора

04.10.2022

Aктивни младежи и доброволци към Младежки център – Добрич участваха в организираното обучение на тема “Младежкото участие и младите хора”. На събитието посредством методи и инструменти на неформалното учене те разбраха повече за Европейска година на младежта 2022, какви са нейните цели и защо тя е обявена от Европейския парламент!
Защо е важно младежите да сме АКТИВНИ и да УЧАСТВАМЕ!
Как чрез изразните средства и практики на изкуството и хобито ни, и чрез нашето активно участие и инициативност, успяваме да увлечем и помогнем за положителното развитие на връстниците си на местно, национално и дори международно ниво.
Младежкото участие е средство за постигане на положителни промени в живота на младите хора и е цял един процес на динамика и постигнати резултати.
2022-ра е обявена от Европейската комисия за Европейска година на младежта, която хвърля светлина върху значението на европейската младеж за изграждане на по-добро бъдеще!