МУЗИКАЛНА СРЕЩА

30.06.2022

👀 🌞 В последния ден на юни, малко преди посрещането на юлското Слънце, се събрахме заедно с младежи в Музикална среща.

Споделихме интересни моменти от музикалния ни път, мненията ни за влиянието на музикалните “течения” в живота ни и др. Заедно създадохме цели три текста на песни в творческата задача и композирахме мелодиите им чрез няколко музикални инструмента🪘🎹🎸. Особено вълнуващо премина и дръм съркъла 🥁🪘.
Творящи и щастливи, не усетихме как изтече предвиденото време.😵‍💫

Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.