Национално обучение за обучители по права на човека

23.06.2022

Част от екипа на Младежки център – Добрич участва в Националното обучение за обучители по права на човека, което се провежда от Сдружение “Възможности без граници”
в периода от 19-23.06.2022 г. в Националния учебен център на БЧК в с. Лозен.
В обучението участват младежки работници, образователни медиатори, учители, педагогически съветници, психолози, обучители и фасилитатори от неправителствени
организации, работещи в сектор “Младеж”. 🆒