Неформални обучения „Финансова грамотност“ и „Безопасен интернет“, с. Карапелит | 04.05.2022 г.

05.05.2022
Отново се срещнахме с младите хора от Средно училище “Никола Вапцаров“- с. Карапелит, с които разгледахме и обсъдихме две различни теми – „Финансова грамотност“ 💸 и „Безопасен интернет“ 📲.
Всеки един от нас има мечти – било то големи или малки! За постигането на някои от тях са нужни пари, но за други не са.
Осъществяването на мечтите зависи от способността ни да ги превърнем в цели и да успеем да ги финансираме. Защо е необходимо да направим финансов план за постигане на целите си? Защо е важно да сме финансово грамотни? Тази тема бе актуална за младежите от десети клас.
„Горещата“ тема „Безопасен интернет“ вълнуваше осмокласниците. С тях обсъдихме въпросите от нашето ежедневие в интернет пространството и социалните мрежи:
🔺 Как общуваме онлайн?
🔺 Онлайн-тормозът като форма на насилие.
🔺 Прилики и разлики между реален и онлайн тормоз.
🔺 Превенция и реакции при проблеми в социалните мрежи.
✅ Заедно за конкурентна Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.