Неформални обучения „Здравословен начин на живот“

12.12.2022

На гости ни бяха младежи от ПГТ „П. К. Яворов“ 🤩, партньор по Проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.
Проведохме две неформални обучения на тема „Здравословен начин на живот“. 🥑🥦🍒
Говорихме си за правилното хранене, защото именно храната е източника на енергия за нашето тяло. Всички хранителни вещества, които поемаме, помагат на организма ни да функционира добре и да бъде здрав.🍽🥗
Как да изготвим собствено меню, съобразявайки се с хранителната пирамида?🍰🥒
Защо е важно да спортуваме и да сме физически активни?💪🤸⛹️‍♀️
Следването на здравословен начин на живот води до редица благоприятни ефекти върху физическото, психическото и емоционалното здраве. 💯🆒
✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.