Неформални обучения

23.11.2022

Поредица от неформални срещи проведохме в СУ „Димитър Талев“. С нашите приятели разгледахме темите „Приятелството днес“ и „Общуване без агресия“. 💯 🆒
С нетърпение очакваме новите ни срещи през следващите седмици. 🔜❤️
✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Събитията са част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.