Неформално обучение „Безопасен интернет“

12.12.2022

Поредна среща с младежите от СУ “Димитър Талев”, в която този път си говорихме за „приветливите“🧛‍♂️ фалшиви профили в социалните мрежи.
Какво е дигитален отпечатък, колко сигурна е нашата парола и разграничаваме ли хейт кометнарите от поощрителните? Предизвикателство ли е да преодолеем зависимостта си от социалните мрежи📱 и дали няма да се чустваме по-здрави ако общуваме реално?📵 🤼
Заедно за конкурентна Европа!
✅ Събитията са част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.