Неформално обучение „Ефективно общуване и решаване на конфликти“

15.12.2022

Участниците от ЕГ “Гео Милев” отработиха техники, с помощта на психолога Мария Няголова, които ще им бъдат изключително полезни за постигане на позитивен диалог, основан на приемане и толерантност. Усъвършенстваха уменията си за прилагане на ефективни методи за превенция и справяне при конфликтни ситуации. Всичко това беше ценна подготовка за бъдещи предизвикателства в реалния живот!
Заедно за конкурентна Европа!
✅ Събитията са част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.