Неформално обучение ,,Емоцията влияе ли на избора ни ?‘‘, СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел

16.04.2022

Емоциите са най-личните ни преживявания, а реакцията ни често представлява начин да се предпазим и защитим от усещане за неуспех и неадекватност. Във всеки един момент в живота си ние изпитваме емоция и всяка емоция съдържа ценна информация за нас. 
Нужно е да се научим да разбираме своите емоции и да използваме информацията, която те ни подават. Трябва да вземем предвид и логическите и емоционалните аргументи и на тази обща база да направим своя избор. 
Това бе темата на днешната ни среща с младежите от СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел.
✅ Заедно за конкурентна Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.