Неформално обучение „Кариерно ориентиране“

13.12.2022

Как да продължим образованието си след седми клас – какво знаем, какво не знаем, как да вземем правилното решение за бъдещето ни?
Това обсъдихме с будните младежи от СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Добрич, в Младежки център – Добрич.
Благодарим ви млади хора за ползотворната среща!