Неформално обучение на тема "Кариерно ориентиране"

17.06.2022

Кариерното развитие е непрекъснат процес, който позволява на хората да съберат информация, която знаят за себе си, да я организират и да я използват, за да научат за света на професиите и как да установяват връзка с него. 🧐
👭👬 С младите хора от ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич си отговорихме на въпросите:
🔶 Защо трябва да представяме автобиография и мотивационно писмо при кандидатстване за работа и кои са основните им елементи при структуриране?
🔷 Кои са петте лесни стъпки при избор на професия и планиране на трудовата реализация?
🔶 Какви са методите за търсене на обучения и свободни работни места?
✅ Заедно за конкурентна Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.