Неформално обучение на тема "Работа в екип"

06.10.2022

На гости ни бяха младежи от ПГТ „П. К. Яворов“, град Добрич, партньор по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“. 🤩✌️
Разгледахме темата „Работа в екип“ – чрез неформални методи и различни инструменти младежите бяха поставени в ситуации, чрез които тестваха себе си, могат ли да са „екипни играчи“, справят ли се в рискови ситуации и как това влияе на избора им при вземане на решения. 🤓🙄🧠
✅ Заедно за конкурентна Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.