Неформално обучение на тема "Толерантност"

10.10.2022

„Всички да уважаваме различностите си“ ❗️
„Трябва да използваме мили думи, да се извиняваме и да не се държим грубо с другите“ ❗️„Да не се обиждаме“ ❗️
По стъпките 👣 на толерантността тръгнахме заедно с младежите от ФСГ „Васил Левски“, които ни бяха на гости вчера. 👫👥
✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.