Неформално обучение „Общуване без агресия“, с. Оброчище, общ. Балчик

14.01.2022
Една от най-добрите страни на нашата работа е срещата с млади и позитивни хора.☀️ В петък се запознахме точно с такива в СУ „Христо Смирненски“, с. Обричище и си поговорихме за агресията, насилието и тормоза в общуването.
Тормозът от връстниците в училище често се определя като „мълчалив кошмар“, защото много деца и младежи се срамуват да признаят дори пред родителите си, че са обект на тормоз. 🤜Това е явление със сериозни размери, което оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и поведението, както на тези, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват или наблюдават. 🗣👥
Чрез методите на неформалното образование и различни ролеви модели си отговорихме на въпросите: Какви са видовете агресия, как изглеждат профилите на „насилника“ 😈 и на „жертвата“😇 и към кого можем да се обърнем ☎️ , ако станем жертва на насилие?
✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.