Неформално обучение „Общуване без агресия“

16.05.2022

С младежите от Професионалната гимназия по аграрно стопанство днес проведохме неформално обучение на тема „Общуване без агресия“❗️🆒
Получихме отговори на въпросите:
⏩ Когато чуете думата „тормоз” или израза „лошо отношение” за какво се сещате?
⏩ Какви са причините, които карат хората да проявяват агресия и насилие?
⏩ Какви форми на агресия срещате в училище?
В заключение…. трябва да бъдем добри и толерантни, за да очакваме същото в замяна❗️
✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.