Неформално обучение "Енергийна ефективност и решения"

08.06.2022

Емоционален ден с младежи от Португалия, Италия, Северна Македония и България!
Неформалното обучение на тема “Енергийна ефективност и решения” насочи вниманието на младежите върху съществуващите енергийни източници, проблеми и решения за подобряване на енергийната ефективност. Продължихме с работилница “Вятърни мелници”, като всеки си изработи макет на мелница от еко материали. Такива са използвани преди векове за мелене на жито, царевица и булгур до превръщането им в брашно! Младежите са гости на нашите приятели от Финансово стопанска гимназия “Васил Левски”, гр. Добрич.