НФО "Превенция и реакция при проблеми онлайн"

20.01.2022

Виртуално и реално – остани в безопасност! Днес с младите хора дискутирахме ролята на Интернет и социалните мрежи в живота им. Чрез използването на ролеви игри обърнахме внимание на формите на тормоз, речта на омразата и начините за превенция и реакция при възникнали проблеми в онлайн пространството.
Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.