ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ - 07-10.06.22 г

10.06.2022

Младежките работници и образователни медиатори от Младежки център – Добрич, заедно с колегите от центровете във Враца, Монтана и Габрово, преминахме първия етап на „Обучение на младежки работници“ в Младежки център – Враца / Youth Center – Vratsa . То се реализира по проект ” Изграждане на капацитет за образователно и социално включване” и бе с продължителност от 06 до 10 юни включително.
През периода на обучението преминахме през общи положения на социалните измерения на дискриминацията, като ни въведоха в правната уредба на защитата срещу дискриминация – запознахме се с международни актове, актове на ЕС, Конституция, национално законодателство, решавахме правни казуси. Преминахме и през дефиниция, концепция и теория, за да бъдем по-точни с понятията антиджипсизъм, реч на омразата и дезинформацията, а лектори на всички тези модули бяха Никола Огнянов, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ гр. София и Лало Каменов.
Преминахме и през модулът „Младите хора и техните ценностни избори“ с лектор проф. д-р Силвия Николаева, а докторант Цветелина Раденкова ни въведе в дебрите на младежката работа като ни запозна с базовия модул „Младежите и приоритетите на младежката работа“ и подтемите: “Официални политики и послания към младите хора” и “Младежките работници като авангард на социалното развитие и интеграция на младите хора“. Преминахме през тренинг за структуриране на младежко портфолио – ценности, нагласи, компетентности.
Доцент д-р Силвия Върбанова бе наш лектор в базовите модули „Различните млади. Социалната интеграция и дезинтеграция като глобално предизвикателство“ и „Култура на бедността. Защо много от бедните остават бедни?“. Няма как да не споменем и гл. ас. д-р Константин Теодосиев, който пък ни запозна на базово ниво с темата за „Младите и предизвикателствата на вярата“.
Изключително впечатляваща и полезна лекция по базов модул „Младежко предприемачество и заетост срещу социално изключване и дискриминация“ , както и за пресечните точки между „съм“ и „мога“ – „искам“ – „трябва“ в личен и кариерен план, ни проведе проф. дпн Моника Богданова.
А в дебрите на младежкото участие, неговите предизвикателства и възможности, както и за начините на включване на младежи в неравностойно положение в дейностите на младежките центрове“ ни въведе Александра Райкова, обучител от СЕ.
Благодарим на всички лектори за прекрасното и ползотворно обучение, както и за положителния заряд и усмивки през цялата изминала седмица!