Обучение за мултиплаери "Безопасен интернет"

10.05.2022

За тъмните страни на социалните мрежи и интернет пространството си поговорихме с младежите от Ученическия
парламент на СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел. Помислихме върху това, как дигиталните устройства, които са неделима част от ежедневието ни, оказват влияние. Как възприемаме реалния свят и заменяме ли го с виртуалната реалност?
Проверихме пристрастени ли сме към телефона…
Обсъдихме обстойно темата за кибертормоза. Разбрахме, че „фишинг“ не означава просто ,,риболов‘‘, а опит за измама, която може да открадне нашата самоличност и парите от банковите ни сметки.
Наблегнахме на дигиталните отпечатъци и тяхното отражение върху сегашния и бъдещия ни живот. Проверихме колко сигурни са паролите, които ползваме в сайтовете, където имаме регистрация. Научихме как безопасно да “сърфираме”🏄🏄‍♀️ в интернет!
✅ Заедно за конкурентна Европа!
Дейността се реализира в рамките на проект BGLD-1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.