Работа на терен - картографиране

26.11.2022

В два последователни дни проведохме картографиране в Община Каварна, с цел актуализиране на предходни данни в област Добрич. Осъществихме срещи с представители на Община Каварна, Читалище “Съгласие”, Общински детски комплекс, СУ “Стефан Караджа”, ПЗГ “Климент Тимирязев”. Имахме възможност да посетим квартал “Хаджи Димитър” и да се срещнем с местни младежи заедно със здравния медиатор Коста Николаев. Представихме дейностите по Проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” и обсъдихме възможности за бъдещи съвместни инициативи.
Благодарим на г-жа Елена Балтаджиева, кмет на Община Каварна и нейният екип за любезното съдействие и ползотворната среща! 🙏💙
✅ Дейността се реализира в рамките на проект BGLD-1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

dav

fbt