Работилница "Шарено гърне"

05.10.2022

“Шарено гърне” – весело предизвикателство за децата и младежите от Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон”. С пъстри премени се преобразиха глинените фигури, оцветени от смело размахани четки.🙃🙂
Заедно си създадохме цветно настроение и планирахме следващата ни среща!
✅Дейността се реализира в рамките на проект BGLD-1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.