Работно посещение в Осло, Норвегия

13.05.2022

В периода 02-06 май, представител от екипа на Младежки център – Добрич посети град Осло, Норвегия.
Основна цел на визитата бе дискутиране на резултатите от разработената методика за дигитално-медийна грамотност – Програма “Младите въздействат” и определяне на последващи стъпки на база на постигнатото. По време на работното посещение получихме споделен норвежки опит в областта на #medialiteracy. Работните срещи бяха истински вдъхновяващи благодарение на невероятното отношение и целия споделен опит и добри практики на Norsensus Mediaforum, Marie Harbo Dahle от So Central, младежкото пространство MentorUng, Ane Sødal от Ungorg. Посетихме и Universitetet i Sørøst-Norge в град Драмен, където Magnus Sandberg ни разказа за прилагането на дигитална реалност в образователната система и сподели своят опит и практики във въвеждането на гейминга като средство за учене в университета.
В посещението взеха участие и представители на ОП “Младежки център Пловдив”, Международен младежки център – Стара Загора и Младежки център – Враца / Youth Center – Vratsa, Фондация “Приложни изследвания и комуникации” град София, които допринесоха за разработването на методиката и с които „Младежки център Пловдив“ реализира съвместно в рамките на Национална мрежа на младежките центрове.
Работното посещение се реализира в рамките на проект BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма Програма Местно развитие/Local Development Programme, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.