Свеж въздух, красота, здраво тяло и чиста душа

09.10.2022

Утринното слънце 🌞 рано в неделя изгря с усмивките на младежите от село Стефаново, които се потрудиха усърдно 🤗, за да облагородят младежкото си пространство🏠👫 около читалището по идея на Тодор Йорданов. Шкуриха, боядисваха, коваха и почистваха….а резултатът е чудесен. 💯🔝

✅ Младежката инициатива се реализира в рамките на проект BGLD-1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

rpt