Японска чаена церемония

08.10.2022

Японският ритуал при приготвянето на чай Матча бе представен чрез изпълнението на традиционна Чаена церемония в Младежки център – Добрич. В рамките на събитието успяхме да се пренесем в Азия и да усетим атмосферата на Японките традиции и обичаи, и да почерпим от тяхното търпение и смирение. Младежката инициатива е организирана от Адрияна Улах – доброволец и отговорник на младежки клуб “Japanese culture”към Младежки център – Добрич. Събитието бе подкрепено и от Денис Бояканов- представител на  Satoricenter – Японска езикова школа от град Варна. Заедно представиха ритуалът и помогнаха на младите хора да приготвят за първи път японският чай Матча и да го поднесат по подобаващият начин за една традиционна японска чаена церемония.
✅ Младежката инициатива се реализира в рамките на проект BGLD-1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.