Музикална среща

16.03.2023

Заедно с младежи от ПГТ „П.К.Яворов“ се потопихме в завладяващата атмосфера, която е в състояние само музиката да създаде. Проведохме дискусия за влиянието на музиката в живота ни. Младежите имаха възможността под професионалните наставления на Елена Карабельова да пробват свирене и музициране на различни перкусионни музикални инструменти.

✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Събитията са част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.