Неформални обучения | СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол | 21.02.23 г.

22.02.2023

Поредица от неформални срещи проведохме с младежите от СУ „Васил Левски“. Разгледахме темите „Толерантност“, „Общуване без агресия“, „Кариерно ориентиране“ и „Дигиталното и традиционното рисуване“. 🤩✌️
Срещите бяха вдъхновяващи за нас и, надяваме се, полезни за младите хора. 💯🆒
С нетърпение очакваме предстоящите през следващите седмици. 🔜🔜🔜
✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Събитията са част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.