Работна среща

23.03.2023

Част от екипа на Младежки център – Добрич участва в онлайн работна среща между обучители от СЕ, Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ и екипите от младежки работници и образователни медиатори на Младежките центрове от градовете Бургас, Враца, Габрово, Добрич, Монтана, Перник, Пловдив, Стара Загора. Целта на срещата бе да се представи визията за бъдещите обучение и анализ на оценките и нуждите на участниците.