Картографиране в град Тервел

19.05.2021

В два последователни дни младежките работници и образователните медиатори проведоха картографиране в град Тервел, с цел актуализиране на предходни данни в област Добрич. Осъществиха се срещи с представители на ЦПЛР “Малкият принц“, НЧ “Димитър Дончев-Доктора – 1893“, училищата СУ “Йордан Йовков“ и ПГТО „Дочо Михайлов“. Бяха представени дейностите по Проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, бенефициент Община град Добрич, договор №ДОЗ-20/01.07.2020 г., програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Обсъдени бяха и възможности за бъдещи съвместни инициативи.