Мотивационна среща с младежи от град Тервел

25.06.2021

Мотивационна среща с младежи от СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел |25.06.2021 г.

Младите хора от средно училище „Йордан Йовков“, град Тервел завършиха учебната година по различен начин. По покана на ученическия парламент заедно реализирахме „Вечерна забава“ .
Програмата на събитието включваше представяне на дейността на Младежки център – Добрич, Националната мрежа на младежките центрове и популяризиране на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес”, както и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г и страните – донори Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.
Младежите използваха своите творчески умения и креативно мислене, влизайки в роля на моделиери от модни къщи и създадоха своите страхотни тоалети от рециклируеми материали.
Своевременно запознахме младите хора с добрия пример на успели, но не толкова известни наши сънародници.
Срещата продължи с различни интерактивни игри и представяне на своеобразен междукултурен диалог, чрез разучаване на танци от различни народи.

Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.