Неформално обучение "Доброволчеството що е то?" в гр. Тервел

17.05.2021

С учениците от СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел, влязохме в света на доброволчеството като разгледахме значението и ползите от практикуването му, както в обществения, така и в личния живот. По време на неформалното обучение, младежите разбраха какви умения могат да развият посредством доброволческата дейност и на кои места да ги прилагат.
Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.