Неформално обучение на тема "Безопасен интернет"

14.04.2021

Информацията, която споделяме в интернет може да бъде видяна от всеки, ако го позволим. Младежите от Професионална гимназия по аграрно стопанство споделиха, какво съдържание публикуват в онлайн пространството и с какъв кръг от хора го споделят.  Поговорихме си за реакциите и коментарите  след това, как да различим хейт от градивна критика и как да постъпим, ако сме жертва на онлайн тормоз.

Заедно за конкурентна Европа!

Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.