Неформално обучение на тема "Ефективно управление на моето време"

02.06.2021

Навици ли? 
Има ли влияние мозъкът в изграждането им? 
А как това е свързано с управлението на нашето време? 
Заедно с участниците разговаряхме по тези въпроси и приложихме различни техники посредством дневник. Дневникът е създаден от екипът на Младежки център – Добрич, за да послужи на младежите в изграждането на навици, организиране на ежедневните задачи чрез специално подбрани методи подкрепени от научни доклади. Целта на обучението е да развие меки умения в младежите, които са в помощ при поддържането на здравословното състояние, ежедневните задължения и свободното време. 

Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.