Неформално обучение на тема „Приятелството днес“ и среща с млади родители в с. Батово, общ. Добричка

20.05.2021

Темата „Приятелството днес“ беше актуална и за младежите в село Батово. Въпреки че се срещнахме за първи път, дистанцията помежду ни бързо се скъси, младежите споделиха своите интереси, проблеми и желания за развитие.
Млади родители имаха възможността да се консултират със специалиста социални дейности.
Проблемите на общността бяха обсъдени и с кмета на село Батово – Мариана Димитрова. Представихме дейностите по проект BGLD-1.003-0001“Младежки център Добрич – Вашето днес“ и планирахме бъдещи съвместни събития.
Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.