Неформално обучение на тема „Приятелството днес“ и среща с млади родители в с. Одърци

19.05.2021

Вчера посетихме с. Одърци, общ. Добричка. Имахме възможност да се запознаем с младежите в населеното място, с които създадохме нови приятелства. Това беше и темата на проведеното с тях неформално обучение – „Приятелството днес“.
Специалистът социални дейности се срещна с млади родители, предостави им социални консултации относно помощите за деца.
Проведохме работна среща с кмета на населеното място Станка Мирчева, здравния медиатор Дияна Банчева и читалищния секретар Елена Димова. Представихме дейностите по проект BGLD-1.003-0001“Младежки център Добрич – Вашето днес“ и планирахме бъдещи съвместни събития.
Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.