Неформално обучение на тема „Свободно време“, гр. Тервел

07.06.2021

Отговорностите и задълженията, с които е претрупано нашето ежедневие, са толкова много, че сме се отучили правилно да оползотворяваме и малкото свободно време, което ни остава на разположение.
Важността от оползотворяване на свободното време и развитието на таланта, физическите или умствените умения са част от темите, които засегнахме с учениците от СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел. Те споделиха с нас как прекарват свободното си време и кои са хобитата, които са избрали.

Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.