Неформално обучение на тема „Толерантност“

28.04.2021

Толерантност, дискриминация, нетърпимост, стереотипи, предразсъдъци….
Как разбираме значението на тези думи? 
По тази тема си говорихме днес с нашите приятели от Професионална гимназия по ветеринарна медицина “Проф. д-р Георги Павлов”, гр. Добрич. Заедно достигнахме до извода, че въпреки различния цвят на кожата, езика и култура, въпреки различията в начина на живот на хората по света, ние всички сме преди всичко хора, имаме равни права и е необходимо да се научим да ценим различията и да общуваме въпреки тях. 
Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.