Неформално обучение "Свободно време"

22.06.2021

Неформално обучение “Свободно време”, с. Стефаново, общ. Добричка | 22.06.2021 г.

Свободното време….разполагаме ли с него? Умеем ли ефективно да го управляваме? Това бе темата на днешното неформалното обучение с млади хора от ОбУ “Пейо К. Яворов”, село Стефаново, общ. Добричка, които в откровен разговор споделиха за своите влечения и интереси. Събитието завърши с арт работилница и спортни предизвикателства.

✅Заедно за конкурентна Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.