Неформално обучение „Здравословен начин на живот“, гр. Тервел

18.05.2021

Воденето на здравословен начин на живот не може да стане за един ден, но можем всекидневно да правим малки и ползотворни крачки към целта❗️ Това споделиха осмокласниците от СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел, участници в НФО „Здравословен начин на живот“.

 В неформална среда проведохме дискусия на открито в двора на училището. Чрез ролеви игри младежите имаха възможността да бъдат главни готвачи  и да съставят своето дневно здравословно меню. 
В резултат на обучението заедно достигнахме до заключението, че „Здравословния начин на живот“ е реално изпълнимо понятие.
Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.