Неформално обучение "Живот под водата"

07.05.2021

Температурите се повишават и времето става все по-подходящо за пътуване до морето. Макар морския бряг да е чудесно място за отдих, туристите често са основен източник на замърсяване.
С учениците от СУ „П. Р. Славейков“ поговорихме за важността от опазването и устойчивото използване на световните океани, моретата както и морските ресурси. Разгледахме как може да използваме отпадъците като ги превръщаме в изкуство или социален бизнес.
Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.