Неформално обучение "Живот под водата"

26.04.2021

На 26-ти април деветокластници от СУ „П.Р.Славейков“, чрез интерактивните методи на неформалното образование, влязоха в ролята на депутати. Младежите изразиха мнение „ЗА“ или „ПРОТИВ“ приемането на закон за забрана на използването на пластмаси за еднократна употреба. Това се случи по време на неформално обучение на тема „Живот под водата“, която е част от темите за Устойчиво развитие на ООН до 2030 г.
Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.