НФО Ефективно управление на моето време

22.06.2021

#НеформалноОбразование
Неформално обучение “Ефективно управление на моето време” | 22.06.2021 г.
По време на днешната среща с младежите от ХГ “Св. св. Кирил и Методий” се създаде дискусия върху следните въпроси:
– Какво е навик? 🤷‍♀️
– Кои са полезните и не толкова полезните навици в нашето ежедневие? 🤦🤷‍
– Как спортът може да ни спомогне в изграждането на рутина? 🤸
Целта на обучението е да развие меки умения в младежите, които са в помощ при поддържането на здравословното състояние, ежедневните задължения и свободното време. 🤗
✅Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.