НФО "Свободно време" и среща с родители

16.06.2021

Неформално обучение на тема “Свободно време” и среща с родители в с. Черна и с. Лясково, община Добричка | 16.06.2021 г.

Отново в областта! Посетихме селата Черна и Лясково, общ. Добричка, където се запознахме с младежи и създадохме контакти за бъдещи съвместни дейности и реализиране на младежки инициативи по проект BGLD – 1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”. Младите хора се включиха в неформално обучение на тема “Свободно време”.
Родители имаха възможността да се консултират със специалиста социални дейности по поставени от тях проблеми.

✅ Заедно за конкурентна Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.