Работилница „Игри на открито“

10.05.2022
Любими игри, познати от детството…. морски шах и дървен катапулт. Помните ли ги? 🙄😊
С децата и младите хора от село Безмер успяхме да ги пресъздадем и да поиграем заедно. ⛹️‍♂️🤾‍♀️🤹‍♀️Всички работиха неуморно, за постигането на желания резултат. 🆒
Паралелно с това имахме възможност да се срещнем с млади родители и да проведем неформално обучение на тема „Образованието е ключът към успеха“, по време на което си говорихме за важността и необходимостта от образованието.📖
👆Изведохме най-честите причини за отпадане от образователната система и начините за превенция.
✅ Заедно за конкурентна Европа!
Дейностите се изпълняват по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.