Работна среща в област Добрич

17.05.2021

Започнахме седмицата с посещение на с. Карапелит. Там проведохме работни срещи с кмета, читалищния секретар на НЧ “Доктор Йосиф Йосифов” 1884 и зам. директора на СУ “Никола Вапцаров”. Получихме информация за процентното съотношение на младите хора в населеното място и възможностите им за развитие. Представихме дейностите по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес”, планирахме съвместни инициативи, в отговор на установените интереси на младежите.
Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.