"РАМАЗАН БАЙРАМ"

12.05.2021

Ден преди “Рамазан байрам” в Младежки център Добрич се проведе среща за предстоящия празник заедно с доброволеца към Центъра – Джанер Салиев. В него участваха младежи от ПГ по ТОЛП, гр. Добрич. Чрез методите на неформалното образование, младите хора се запознаха с историята, обичаите и традициите. Споделиха своите познания и начина, по който празнуват техните семейства и близки. Празниците са истински, когато ги споделяме, нека всеки дом е изпълнен с разбирателство, мир и щастие. Честит празник на всички празнуващи!
Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.