Среща-дискусия "Превенция на наркотичната зависимост"

14.06.2021

Среща с млади хора, на която се обсъдиха различните видове наркотични вещества и тяхното влияние върху човешкия организъм, се осъществи в квартал “Изгрев”. Водещ на събитието бе Мария Няголова – психолог към проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес”. Благодарение на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. младежите имат все по-улеснен достъп до предлаганите от младежкия център дейности.