Среща-дискусия "Роботика"

05.05.2021

След редица онлайн срещи младежите от клуб по „Роботика“ към СУ“Л.Каравелов“- партньор по проект, имаха възможност да се видят в реална обстановка с Кристиян Михайлов- съосновател на ПАРА София. Той им представи успешни примери за:
Български проекти;
Възможности за развитие в сферата, както у нас така и в чужбина;
Необходимостта от изучаване на stem- образование в сферата на науката, технологиите, инженерство и математика.
Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.